Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

1 ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door UK Telecom Distribution LTD., die vanaf dit moment holidayesim.com worden genoemd, in verband met de verkoop van prepaid simkaarten en andere gerelateerde producten die we in de toekomst zouden kunnen aanbieden.
1.1 BESCHRIJVING VAN DIENSTEN

Klanten en partnerdistributeurs kunnen prepaid SIM-kaarten kopen van verschillende mobiele netwerkoperators via holidayesim.com. Deze simkaarten kunnen direct na aankoop worden gebruikt. Op de website holidayesim.com kunnen klanten zowel een profiel voor zichzelf aanmaken als simkaarten kopen. Klanten hebben ook de mogelijkheid om op onze website te winkelen als gasten in plaats van een account te registreren om hun aankopen te voltooien. Stripe, dat online te vinden is op https://www.stripe.com/, verwerkt al onze financiële transacties.

1.2 REGISTRATIE VOOR holidayesim.com

Om toegang te krijgen van holidayesim.com diensten, moet hij een formulier invullen en akkoord gaan met de algemene voorwaarden. De volgende details moeten worden verstrekt:

Eerste naam

Last Name

Address (factuuradres en het afleveradres moeten hetzelfde zijn)

Emailadres

Mobile phone number

1.3 HOLIDAY ESIM ENGAGEMENT

We beloven alles in het werk te stellen om onze klanten een betrouwbare en hoogwaardige service van hoog kaliber te bieden. holidayesim.com belooft echter niet dat er geen onderbrekingen van de service zullen zijn, dat deze niet zal worden vertraagd of dat deze foutloos zal zijn.

1.4 CUSTOMER ENGAGEMENTS

Bij het gebruik van de door holidayesim.com aangeboden Producten of Diensten is het de klant niet toegestaan deel te nemen aan een van de volgende activiteiten:

- dat beledigend, illegaal of frauduleus is;

- waardoor de Netwerkoperator, hoidayesim.com of zijn partners worden aangetast of beschadigd;

Wanneer de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel 1.4 schendt, kan holidayesim.com het gebruik van de Service door de Klant opschorten. hoidayesim.com zal de klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van de opschorting. Tijdens elke periode van opschorting zal de klant alle kosten blijven betalen die verschuldigd zijn onder deze Overeenkomst met betrekking tot de opgeschorte services.

1.5 START, DUUR EN BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

Het servicecontract tussen hoidayesim.com en de klant begint na orderbevestiging wanneer een bestelling op onze website wordt geplaatst https://holidayesim.com/.

Het contract eindigt zodra de klant de simkaart ontvangt op het afleveradres dat in de bestelling is opgegeven. De klant is verantwoordelijk voor de activering van de SIM-kaart en voor het gebruik van de service volgens de AV van de Mobiele Netwerk Operator.


2. KOSTEN EN BETALING


2.1 BETALINGSVOORWAARDEN


Betalingen worden gedaan met een creditcard of betaalpas. Kaarttransacties worden verwerkt en beveiligd door onze online betalingsprovider Stripe (https://stripe.com).


2.2 KOSTEN VOOR GEBRUIK


Alle kosten zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.


Als de klant redelijkerwijs en te goeder trouw een vergoeding of een deel daarvan betwist, zal de Klant holidayesim.com binnen 12 dagen na ontvangst van de betaling op de hoogte stellen van een dergelijk geschil, met vermelding van de reden waarom het gefactureerde bedrag onjuist is en, indien mogelijk, hoeveel de klant verschuldigd acht.


De klant heeft niet het recht om zijn/haar vorderingen te verrekenen met vorderingen van holidayesim.com, behalve wanneer de vorderingen van de klant onbetwist zijn of zijn bevestigd door een definitieve rechterlijke uitspraak.


3. DELIVERY


Bij het bestellen op onze website is de klant verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door ons aan te bieden leveringsmethode. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de levering wordt geaccepteerd. Het afleveradres moet hetzelfde zijn als het factuuradres. Eventuele rechten of douanekosten voor leveringen worden door de klant verrekend.


4. REFUND / CANCELLATION / MODIFICATION POLICY


holidayesim.com behoudt zich het recht voor om:


a) 5 GBP annuleringskosten in rekening te brengen voor bestellingen die ons magazijn nog niet hebben verlaten.


b) 15 GBP annuleringskosten + verzendkosten voor bestellingen die ons magazijn al hebben verlaten.


c) tot 100% van de totale orderprijs als het product is geopend of beschadigd.


Teruggaven worden binnen 15 dagen geaccepteerd. Artikelen moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking en ongebruikt. De klant betaalt bezorgkosten voor retourzendingen.


Faulty producten moeten binnen 30 dagen worden geretourneerd voor terugbetaling of vervanging.


De terugbetaling vindt plaats binnen 7-10 werkdagen na ontvangst van het product in ons magazijn.


Digitale producten zoals eSIM producten worden niet gerestitueerd.


5. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

holidayesim.com is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van serviceonderbreking of onbeschikbaarheid van het netwerk. holidayesim.com biedt geen garantie voor constante beschikbaarheid van de netwerkservice. Voor elk verzoek kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@uktelecomdistribution.com.


6. VERZAMELDE INFORMATIE

holidayesim.com verzamelt informatie die rechtstreeks door de klant of uit bronnen van derden wordt verstrekt. Als de klant inlogt op zijn holidayesim.com account bij een service van derden zoals Google, krijgt hoidayesim.com toegang tot de gegevens van de klant in overeenstemming met het autorisatiebeleid en de controles die door de klant zijn ingesteld op het platform of de service van derden.

holidayesim.com gebruikt deze informatie om onze diensten te onderhouden en te verbeteren, met als doel de klant een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Bovendien kan holidayesim.com persoonlijke informatie delen met leveranciers, serviceproviders en consultants die mogelijk toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om activiteiten te upgraden of te onderhouden. Entiteiten die mogelijk toegang hebben tot deze informatie zijn bedrijven die zich bezighouden met webhosting, opslag, betalingsverwerking, fraudepreventie en -beveiliging, marketing enzovoort.

holidayesim.com kan ook verzamelde persoonsgegevens bekendmaken bij overheidsinstanties in het belang van de nationale veiligheid en rechtshandhaving. Dit zou alleen worden gedaan in overeenstemming met alle wettelijke processen. Als de persoonlijke informatie van een klant moet worden gedeeld, zal holidayesim.com hen hiervan op de hoogte stellen zodat ze deze kunnen betwisten.