Menu
Your Cart

Privacy Policy

Úvod Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak HolidayeSIM shromažďuje, používá a chrání informace o zákaznících. Používáním naší služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.

Shromažďování a používání informací Informace shromažďujeme za účelem poskytování a zlepšování našich služeb. Typy shromažďovaných údajů mohou zahrnovat osobní údaje (jako je jméno, e-mailová adresa), údaje o používání a soubory cookie.

Používání údajů Osobní údaje se používají pro správu účtu, zákaznickou podporu a základní komunikaci. Údaje o používání nám pomáhají porozumět tomu, jak je naše služba používána.

Ukládání dat a zabezpečení Data jsou uchovávána bezpečně a pouze po nezbytně dlouhou dobu. Zavádíme opatření pro zabezpečení dat, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zveřejnění nebo zničení vašich informací.

Sdílení dat Osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme. Údaje mohou být sdíleny s třetími stranami pouze v případě, že je to nutné k poskytování služby nebo pokud to vyžaduje zákon.

Vaše práva na údaje Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich aktualizaci nebo vymazání. Učiníme kroky, které vám umožní opravit, upravit, odstranit nebo omezit použití vašich osobních údajů.

Soubory cookie a sledování Soubory cookie používáme ke sledování aktivity v naší službě a uchovávání určitých informací. Uživatelé mohou cookies odmítnout, ale nemusí být schopni používat některé části naší služby.

Služby třetích stran Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na daný web. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů.

Soukromí dětí Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 18 let ("Děti").

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů Můžeme pravidelně aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů a o jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Kontaktujte nás Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@uktelecomdistribution.co.uk