Menu
Your Cart

Terms and Conditions

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Následující podmínky se budou vztahovat na veškeré služby poskytované společností UK Telecom Distribution LTD., která bude od tohoto okamžiku označována jako holidayesim.com, v souvislosti s prodejem předplacených sim karet a jakýchkoli dalších souvisejících produktů. které bychom mohli nabídnout v budoucnu.


1.1 POPIS SLUŽEB


Zákazníci a partnerští distributoři si mohou zakoupit předplacené SIM karty od různých operátorů mobilních sítí prostřednictvím holidayesim.com. Tyto SIM karty lze používat ihned po zakoupení. Na webu holidayesim.com si zákazníci mohou založit profil a zakoupit sim karty. Zákazníci mají také možnost nakupovat na našich webových stránkách jako hosté namísto registrace účtu, aby mohli dokončit své nákupy. Stripe, který lze nalézt online na https://www.stripe.com/, zpracovává všechny naše finanční transakce.


1.2 REGISTRACE NA holidayesim.com


Aby měl zákazník přístup ke službám holidayesim.com, bude muset vyplnit formulář a souhlasit se všeobecnými podmínkami. Je třeba uvést následující údaje:


Jméno


Příjmení


Adresa (fakturační a dodací adresa musí být stejná)


Emailová adresa


Číslo mobilního telefonu


1.3 DOVOLENÁ ZÁSOBOVÁNÍ ESIM


Slibujeme, že vynaložíme veškeré úsilí, abychom našim klientům poskytli spolehlivé a kvalitní služby na vysoké úrovni. Holidayesim.com však neslibuje, že nedojde k žádnému přerušení služby, že nedojde ke zpoždění nebo že bude bez závad.


1.4 ZAKÁZKY SE ZÁKAZNÍKY


Při používání produktů nebo služeb nabízených holidayesim.com není zákazníkovi povoleno účastnit se žádné z následujících činností:


- které je urážlivé, nezákonné nebo podvodné;


- které způsobí poškození nebo poškození Provozovatele sítě, hoidayesim.com nebo jeho partnerů;


Pokud Zákazník poruší své povinnosti podle tohoto odst. 1.4 může holidayesim.com pozastavit zákazníkovi používání služby. hoidayesim.com uvědomí zákazníka o pozastavení, jakmile to bude rozumně možné. Během jakéhokoli období pozastavení bude zákazník i nadále platit veškeré Poplatky splatné podle této Smlouvy v souvislosti s pozastavenými službami.


1.5 ZAČÁTEK, TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY


Smlouva o poskytování služeb mezi hoidayesim.com a zákazníkem začíná potvrzením objednávky vždy, když je objednávka provedena na našich webových stránkách https://hoidayesim.com/.


Smlouva končí, jakmile zákazník obdrží SIM kartu na doručovací adresu uvedenou v objednávce. Zákazník je odpovědný za aktivaci SIM karty a za užívání služby dle VOP provozovatele mobilní sítě.


2. POPLATKY A PLATBY


2.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY


Platby se provádějí kreditní nebo debetní kartou. Kartové transakce zpracuje a zajistí náš poskytovatel online plateb Stripe (https://stripe.com).


2.2 POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ


Všechny poplatky jsou včetně DANĚ, pokud není uvedeno jinak.


Pokud zákazník důvodně a v dobré víře zpochybní poplatek nebo jeho část, oznámí tento spor holidayesim.com do 12 dnů od obdržení platby s uvedením podrobností o tom, proč je fakturovaná částka nesprávná, a pokud je to možné, v jaké výši zákazník považuje za splatné.


Zákazník není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky proti pohledávkám holidayesim.com, s výjimkou případů, kdy jsou pohledávky zákazníka nesporné nebo byly potvrzeny pravomocným rozsudkem soudu.


3. DORUČENÍ


Při objednávce na našich webových stránkách je zákazník odpovědný za zajištění vhodnosti námi nabízeného způsobu dodání. Je odpovědností zákazníka, aby se ujistil, že dodávka bude přijata. Doručovací adresa musí být shodná s fakturační adresou. Případné clo nebo celní poplatky za dodávky hradí zákazník.


4. ZÁSADY VRÁCENÍ / ZRUŠENÍ / ZMĚNY


holidayesim.com si vyhrazuje právo účtovat:


a) Storno poplatek 5 GBP za objednávky, které ještě neopustily náš sklad.


b) Storno poplatek 15 GBP + náklady na doručení pro objednávky, které již opustily náš sklad.


c) až 100 % z celkové ceny objednávky, pokud byl produkt otevřen nebo poškozen.


Vrácení zboží je přijímáno do 15 dnů. Zboží musí být vráceno v původním obalu a nepoužité. Zákazník platí poplatky za doručení za vrácení.


Vadné produkty musí být vráceny za účelem vrácení peněz nebo výměny do 30 dnů.


Vrácení peněz bude vydáno do 7-10 pracovních dnů po obdržení produktu v našem skladu.


Digitální produkty, jako jsou produkty eSIM, jsou nevratné.


5. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA


holidayesim.com nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku přerušení služby nebo nedostupnosti sítě. holidayesim.com neposkytuje žádnou záruku stálé dostupnosti síťové služby. V případě jakéhokoli požadavku nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese info@uktelecomdistribution.com.


6. SBÍRANÉ INFORMACE


holidayesim.com shromažďuje informace, které mu byly poskytnuty buď přímo zákazníkem, nebo ze zdrojů třetích stran. Pokud se zákazník přihlásí ke svému účtu holidayesim.com pomocí služby třetí strany, jako je Google, získá hoidayesim.com přístup k údajům zákazníka v souladu s autorizačními zásadami a ovládacími prvky nastavenými zákazníkem na platformě třetí strany nebo servis.


holidayesim.com používá tyto informace k udržování a zlepšování našich služeb s cílem poskytnout zákazníkovi personalizovanější zážitek.


Kromě toho může holidayesim.com sdílet osobní údaje s prodejci, poskytovateli služeb a konzultanty, kteří mohou vyžadovat přístup k takovým informacím pro upgrade nebo údržbu provozu. Subjekty, které mohou mít přístup k těmto informacím, by byly společnosti zabývající se webhostingem, úložištěm, zpracováním plateb, prevencí a zabezpečením podvodů, marketingem a tak dále.


holidayesim.com může také zveřejnit shromážděné osobní údaje veřejným úřadům v zájmu národní bezpečnosti a vymáhání práva. To by bylo provedeno pouze v souladu se všemi právními postupy. Pokud musí být osobní údaje zákazníka sdíleny, holidayesim.com je upozorní, aby je mohli napadnout.